Regularitzar ara el seu deute

El seu rebut bancari de la cuota mensual d'SPAI SPORT ha estat retornat per la seva entitat bancària. Li recordem que per donar-se de baixa és imprescindible que ho comunqui via telefònica o presencialment per tal de renunciar al contracte que vostè té signat amb aquest club. Si per el contrari, la devolució del rebut ha estat un error del banc no sel i cobrarà cap comissió de devolució, però igualment s'ha de regulartitzar la situació omplint el següent formulari.

A través d'aquest formulari pot regularitzar la seva situació d'impagament del deute existent i evitar que les seves dades serán introduïdes al llistat de morosos com el RAI o ASNEF. Aquests llistats són fitxers consultats per tots els bancs i caixes abans de concedir préstecs o crèdits a clients, i figurar en un d'ells li pot perjudicar molt. Pot significar que cap banc li concedeixi un crèdit, o que li cobri un interès major.