LLIGA SOCIAL

Competició interna oberta tant a socis com a no socis, sense cap cost d'inscripció. Actualment més de 80 jugadors estan disputant aquesta lliga.

Normativa:

Donem inici a la lliga social d'enguany amb algunes novetats. Tant a la categoria masculina com a la femenina hi hauran dos grups per categoria, els quals jugaran tots contra tots del mateix grup i un cop finalitzada la fase de lliga realitzaran un quadre eliminatori entre els dos grups. Entenem que per anar a temps la fase de grup s'hauria de jugar durant el primer mes i el quadre eliminatori el mes següent. La categoria mixta, com que només hi ha un grup no es podran fer els encreuaments, en el moment que hi hagi més de dos grups funcionarà de la mateixa manera que a la categoria masculina i la femenina.

La puntuació de la lliga serà:

a) Per la fase de grups: 3 punts per partit guanyat, 2 punts per partit empatat i 1 per partit perdut. En el cas de fer W.O. es donarà 0 punts per les dues parelles. Els partits de tota la lliga seran a 3 sets.

b) Pel quadre eliminatori: 1 punt per partit guanyat i 0 punts per partit perdut. No hi ha consolació. Qui tingui més d'un W.O. no podrà jugar quadre eliminatori.

Classificació:

Un cop acabat el quadre es sumaran tots els punts, tant de la fase de grups com del quadre eliminatori, d'aquesta manera obtindrem la classificació final. Els dos primers pujaran, els dos últims baixaran i la resta es mantindrà a la categoria.

Màster final:

Un cop acabades les tres fases es realitzarà el màster final que consisteix en quadres de 16 parelles segons la classificació obtinguda durant les tres fases restants. (per exemple: els quadres eliminatoris seran 1er al 16è, del 17è al 33è, del 33è al 48è, i així successivament). Els guanyadors de cada quadre seran els campions finals de la lliga.