CONDICIONS ACCÉS CLUB - COVID-19


ENS HEM PREPARAT A FONS

A continuació et detallem les principals idees que has de conèixer en relació a l'accés, la seguretat, la higiene i les activitats dels clubs.

1. Sobre l'accés al club:

 • Obrirem el club en els horaris següents: 
 • DILLUNS A DIVENDRES: 8h a 21h
 • DISSABTES: 9h a 19h (hem ampliat l'horari els dissabtes)
 • DIUMENGES: 9h a 14h (hem ampliat l'horari dels diumenges)
 • Controlarem l'aforament del club i s'haurà de reservar les classes d'activitats dirigides ja que tindrán límit d'aforament.
 • Tots els espais del club estaran oberts, i amb totes les garanties sanitàries.
 • No podràs utilitzar els vestidors, les dutxes  i els armariets. Et recomanen que vinguis amb major antelació abans de les classes per evitar esperes innecessàries o  ja canviat de casa.

2. Sobre la higiene:

 • Hem fet una neteja i desinfecció integral abans de la reobertura utilitzant productes desinfectants acreditats per el Ministerio de Sanidad.
 • S'han revisat els protocols per intensificar la neteja i la desinfecció dels espais un cop reoberts.
 • Hem instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el club i hem distribuït producte desinfectant i paper per què puguis netejar tots els aparells que usis.
 • Hem format als nostres treballadors de tots els àmbits per què interactuïn amb tu garantint la seguretat i que, alhora, puguin seguir creant les millors experiències.

3. Sobre la seguretat:

Hem adaptat les normatives i es respectaran les distàncies de seguretat en tots els espais.

 • Durem mascareta als espais comuns, però es permetrà no utilitzar-la per fer activitats i en aquells recuadres marcats d'entrenament individual.
 • Hem redistribuït les màquines de la sala de fitness per a garantir la distància de 2 metres entre usuaris i, alhora, garantir una bona experiència d'ús.
 • Hem reajustat la climatització de les sales per garantir i augmentar la constant renovació de l'aire.
 • Hem reforçat la senyalització i retolacions per què tothom tingui clara la forma d'actuar en cada situació.
 • Hem format els treballadors i treballadores i els hem proveït dels equips de protecció

4. Sobre les activitats:

Hem redissenyat les graelles d'activitats per tal de garantir la neteja dels espais entre classe i classe i, alhora, mantenir el màxim d'activitats de totes les tipologies.

 • S'han establert nous aforaments per a les activitats dirigides per garantir les distàncies de seguretat i que les puguis fer amb total garanties.
 • Hem fet marcacions al terra de les sales per garantir la distància de seguretat entre clients, vetllant alhora pel normal funcionament de les classes.

5. Sobre les quotes i els contractes:

 • Tots els socis que tinguéssin quotes trimestrals, semestrals o anuals, el seu venciment ha quedat post-posat el temps que ha romangut tancat el club sense cost adicional.
 • Es mantindrà el preu i les contrapartides de totes les quotes.

Esperem que totes aquestes explicacions hagin aclarit molts dubtes. Restem a la vostra disposició per cualsevol aclariment.